Young professionals

Realiseren van oplossingen op veel voorkomende dilemma’s

Net aan het werk, of al ietsje langer, dat betekent soms grote veranderingen. Misschien ben je op jezelf gaan wonen. Wellicht samen met iemand en/of in een andere stad. In ieder geval heeft het werkzame leven invloed. Het biedt kansen en ruimte die je voorheen niet had. Zowel financieel als qua ontwikkeling. En wat ga je daar mee doen? Welke invloed heeft dat op je carrière en heb je überhaupt een idee over de toekomst? En zo ja, hoe ga je dat dan aanpakken? Inzicht in jouw aanleg en sterke punten zijn daarbij onontbeerlijk. En ook als je weet wat je kunt en wilt, dan is het nog niet altijd makkelijk om daar te komen waar je wilt zijn. Dat is meer dan begrijpelijk. De mogelijkheden zijn enorm groot, de veranderingen gaan enorm snel, hoe benut je in zo’n wereld jouw kansen? Vanuit onze visie en missie voelen we ons verbonden met het realiseren van oplossingen voor deze dilemma’s. Daarvoor hebben we drie trainingen ontwikkeld en natuurlijk kun je bij ons ook coaching krijgen.

Training

Sterke Punten Programma

Als je aanleg hebt voor onderhandelen ben je nog niet direct een topverkoper. En als je goed kunt luisteren betekent niet dat je al een goede psychiater bent. Maar in beide gevallen is er wel een belangrijke basis aanwezig. Hoe maak je daar het beste van

Training

Carrière keuzes

In algemene zin kun je zeggen dat je gelukkig en succesvol kunt worden als je jouw talenten en sterke punten kent en benut. Maar dat is niet alles. Dat is wat je kent en wat je kunt. Belangrijk, maar nogmaals, niet alles. Wat heb je nog meer in je om de volgende stap te zetten in jouw (werkzame) leven?

Training

Persoonlijke groei

Als (young) professional krijg je steeds meer “bagage”. Je inzichten vergroten, je kennis en ervaring nemen toe. De complexiteit neemt toe. En dan kan er een moment komen waarop je je afvraagt: “wat kan en wil ik hier nu mee?” Met andere woorden, hoe neem je zelf regie over wat en hoe je dingen wil gaan doen.