Over ons

Echte Resultaten, dat is waar het echt om draait!

Sterk Punt = Talent

+ Vaardigheden

+ Kennis.

Dat geldt zowel voor individuen als voor organisaties. In tijden van verandering, zoals nu, blijken zowel mensen als organisaties zoekende te zijn naar de juiste oplossingen om (weer) succesvol te zijn. Een voortdurende analyse van externe factoren om weer de waarde te kunnen leveren als voorheen. Maar de waarden zijn inmiddels anders, de behoefte aan toegevoegde waarde daarom ook en we moeten niet alleen focussen op de analyse van de omgeving. Het antwoord zit ook binnenin de persoon en ook binnenin de organisatie.

Wij doorbreken de status quo. Wij laten mens en organisatie ontdekken waar de sterke punten zitten en  hoe die te gebruiken. In beide gevallen wordt een mooie samenhang gevonden tussen waar je voor staat en wat je wilt bereiken. Mens en organisaties ontdekken wat nodig is qua talent, vaardigheden en kennis om succesvol te zijn. Daardoor komt er balans tussen mogelijkheden en kwaliteiten. En dat zorgt voor stabiliteit en voorkomt dat je door verandering of tegenslag uit evenwicht raakt. Zo kun je voortdurend je doelen kunt blijven nastreven en een toekomst creëren vanuit kracht en kwaliteit. Dan is het fijn om te werken en te leven en telkens nieuwe doelen te realiseren, keer op keer als je dat zou willen.

Visie

Zo kijken wij naar het realiseren van echte resultaten

Echte Resultaten bereik je door uit te gaan van de sterke punten van personen en drijfveren die mensen motiveert om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren. Het leveren van een bijdrage is belangrijk, want niemand kan iets helemaal alleen. En zeker in een tijd waarin technologie, informatie en mogelijkheden zo snel toenemen zul je meer en meer moeten (willen) samenwerken.  En dan gaat het niet alleen om het leveren van die bijdrage, het creëren van waarde, maar ook om jouw eigen rol, belang en plezier daarin. Een bijdrage is waardevol als mensen, organisaties, maatschappij en omgeving er iets aan hebben. Daarvoor heb je samenwerking nodig en inzicht in elkaars sterke punten en drijfveren, maar ook in je eigen sterke punten en drijfveren. Als je dat in balans op elkaar kunt afstemmen bereik je Echte Resultaten en maak je het bovendien nog leuk ook.

Missie

Dit is onze rol bij het realiseren van Echte Resultaten

Wij willen jouw partner zijn in het ontwikkelen van jezelf of jouw organisatie. Een partner die aan de hand van kennis, ervaring en vertrouwen jou helpt om ook op langere termijn zelf je eigen doelen en bedrijfsdoelstelling waar te maken. Wij geloven in een innovatieve aanpak hierbij. Wij kijken naar de kenmerken en kwaliteiten die een persoon of organisatie maken tot wie ze zijn. Wij passen dan de aanpak van de training en coaching aan zodat er een “klik” is tussen die kenmerken en kwaliteiten enerzijds en de manier van ontwikkelen anderzijds. Dat maakt het leren van iets niet alleen makkelijker, maar ook leuker en daardoor effectiever. We richten ons daarbij op drie pijlers:

  • Flexibel zijn en voortdurend verbeteren
  • Meer plezier levert betere resultaten
  • Betere samenwerking leidt tot meer waarde en vernieuwing

Wij richten ons concreet op

Flexibel zijn en voortdurend verbeteren

Wij gaan voor een wendbare organisaties en flexibele mensen die met plezier hun werk doen en waarbij resultaten en medewerkers zich blijven ontwikkelen. Bij ons ligt de nadruk op mens en organisatie. Snap je organisatie en benut de kracht van het individu, dan bereik je Echte Resultaten. Transparantie en duidelijkheid zijn van groot belang daarbij. Een gezamenlijk beeld van “Waarom doen we dit”, “Hoe doen we dit”, “Wat gaan we doen” en “Wie kan wat het beste” vormt de basis om succesvol te zijn en te blijven. Telkens weer. Met de juiste inzichten en vaardigheden, kun jij dat ook, jezelf en de organisatie keer op keer naar een hoger plan tillen.

Meer plezier levert betere resultaten

Wij staan voor gemotiveerde en geïnspireerde mensen en medewerkers die het leuk vinden om hun bijdrage te leveren aan een gemeenschappelijk resultaat. Ook hier geldt, het gaat niet alleen om organisatiebelangen maar ook om persoonlijk belangen. Niet alleen structuurverbeteringen, maar ook cultuur aanpassingen die het leuk maken om bij te dragen aan het waarmaken van de nieuwe doelen. We doen dat op een manier dat het voor iedereen duidelijk zichtbaar wordt wat zijn of haar meerwaarde is in het steeds veranderende landschap, wat er van hen verwacht wordt en hoe ze deze verwachtingen waar kunnen maken. Iedereen ziet waar hij/zij goed in is, wat zijn/haar bijdrage is en heeft daar zelf invloed op. Het optimale uit jezelf en elkaar weten te halen, daar draait het om. Daardoor ontstaat er meer rendement en wordt er meer plezier gehaald uit werk en leven.

Betere samenwerking leidt tot meer waarde en vernieuwing

Wij gaan voor innovatiekracht om daarmee telkens nieuwe oplossingen te vinden. We leggen verbinding tussen persoonlijke kwaliteiten en (bedrijfs)doelstellingen en brengen die bij elkaar. Door een nieuwe manier van werken wordt het vertrouwen versterkt en krijgt iedereen de kans om zijn eigen kwaliteiten en die van anderen te ontdekken. Daardoor verbetert de samenwerking en zullen vernieuwingen makkelijker ontstaan. Dat is co-creatie, waarbij iedereen een zichtbare bijdrage levert en zelf sturing krijgt over zijn of haar resultaten. Het zorgt voor passie en vertrouwen en dat is belangrijk voor de sfeer en het resultaat. Een sterke combinatie van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling zorgt voor een resultaat waarbij zowel de effectiviteit van het individu als die van de organisatie toeneemt, telkens weer, wat de veranderingen ook zijn.

Heb je vragen? Stel ze gerust, ik help je graag

Wiebe Glimmerveen

Deel hier je gegevens met ons, zodat we contact kunnen hebben over de mogelijkheden en kansen die deze training voor jou kan bieden.