Training

De nieuwe manager

Omschrijving van deze training
Op allerlei vlakken en op allerlei schaal vinden er transities plaats. Maatschappelijk, sociaal, technisch, economisch, klimatologisch en ga zo maar door. En ook binnen organisaties zie je de behoefte aan fundamentele veranderingen. Hoe ga je als manager daar mee om? De grootste verandering is die van focus op processen, systemen en structuren naar focus op medewerkers en waardevolle blijvende bedrijfsresultaten. Meer aandacht voor leren en ontwikkelen. Creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap worden steeds belangrijker. Zelfsturende teams die Agile werken is de heilige graal. Hoe vind je hier als manager je weg in? Wat bekent dat voor nu en straks qua aanpak? Wees betekenisvol en wordt een “nieuwe manager”. Leer loslaten en faciliteren in plaats van “command and control”. KPI’s zijn belangrijk om te weten hoe je onderweg bent, maar niet als doel op zich. Je leert een ontwikkelproces te creëren waarbij medewerkers steeds betere prestaties leveren en de organisatiedoelen telkens verbeteren.

Werkwijze
We werken in groepjes van maximaal 10 personen. Je gaat 6 (3×2) dagen met elkaar en jezelf aan de slag om een “nieuwe” toekomstgerichte manager te worden. Een “nieuwe manager” wordt je voor € 2.650,- per persoon (arrangementskosten niet inbegrepen). Na de training is het mogelijk om via coaching aan de hand van real-life-cases te experimenteren en verder in de praktijk te leren.

Resultaten:

  • Betere teamprestaties door meer samenwerking
  • Inspireren en motiveren in plaats van sturen en controleren.
  • Procesbegeleiding in plaats van taakgericht sturen
  • Grotere zelfstandigheid door meer wederzijds begrip en respect
  • Voortdurende verbetering van zowel proces als resultaat
  • Zichtbare en beïnvloedbare toegevoegde waarde, zowel van het individu als van de organisatie
  • Een plezierig werkklimaat
  • Grotere wendbaarheid
  • Meer bottom-up dan top-down

Tarief van deze training

€ 2650,- per persoon (exclusief arrangementskosten)

Aanmeldformulier