Training

9 stappenplan

Omschrijving van deze training
In 9 stappen naar een open, transparant en bestuurbare organisatie. Bottom-up en Top-Down qua invloed bij elkaar brengen om gedragen besluiten te nemen op ieder niveau. Zelfsturende teams organiseren die verantwoordelijkheid nemen omdat het duidelijk is wat hun bijdrage is aan de gemeenschappelijke doelen. Dat leer je in ons “9-stappenplan”. Waarom, Hoe, Wat en Wie op elkaar aan laten sluiten. Dat is de essentie van deze praktische veranderaanpak. Allerlei aspecten als Agile werken, lerende organisatie, dienend leiderschap en continu verbeteren zijn in dit model verwerkt. En ook de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is hierin meegenomen. We verbinden de visie met de besturing en de uitvoering. Dat zorgt voor motivatie en inspiratie. Transparatie vormt een belangrijke basis zodat iedereen kan zien wat en hoe actitiveiten tot Echte Resultaten kunnen leiden. Een compleet programma waarmee toekomst gericht en toekomstvast aan je organisatie kunt werken en Echte Resultaten kunt realiseren.

Werkwijze
De training is een combinatie van theorie en praktijk. Het leukste is als je jouw organisatie situatie inbrengt om daaraan te gaan werken. Samen en afwisselend individueel. Bij deze training ga je 8 (4×2) dagen ontdekken hoe je jouw organisatiedoel kunt realiseren in 9 stappen. De kosten bedragen € 3.450,- per persoon (arrangementskosten niet inbegrepen). Als verlengstuk van deze training kun je individuele coaching van ervaren managers krijgen om het geleerde verder te integreren in jouw werkzame leven.

Resultaten:

  • Effectieve samenwerking.
  • Enthousiaste medewerkers die flexibel een bijdrage leveren aan het resultaat.
  • Gezamenlijke organisatiedoelen realiseren.
  • Transparante werkwijze met zichtbare en meetbare resultaten.
  • Cultuur- en structuurverandering die op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.
  • Een motiverende en inspirerende missie, visie en strategie die echte waarde creëert.
  • Sturen op waarde en waarden.
  • Zelfsturing en zelfontplooiing.

Tarief van deze training

€ 3450,- per persoon (exclusief arrangementskosten)

Aanmeldformulier