Organisatie vernieuwing

Hoe transformeer je een complete organisatie?

Dat ontwikkelingen snel gaan en verandering de enige constante is, dat weten we wel. Het bewustzijn is er. Maar dat betekent nog niet altijd dat we een oplossing hebben voor het omgaan met die ontwikkelingen en veranderingen. Er bestaat ook geen complete en altijd werkende handleiding voor. Maar er zijn wel diverse goed functionerende principes die tot goeie resultaten leiden. Die principes uit de theorie hebben we verrijkt met onze praktijkervaring. Zo hebben we 2 methodes ontwikkeld die te gebruiken zijn om wendbare, solide en toekomstgerichte organisaties te creëren met daarin enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Naast de twee trainingen die hierop zijn gericht, kunnen we het ook komen toepassen in jouw organisatie op basis van interim management. Dan kun je in de praktijk meekijken en al werkende leren.

Training

Magical Mystery Tour

Simon Sinek had het erover in zijn inspirerende TedX-talk: “I have a dream” was de tekst van ds. Martin Luther King. Hij zei niet: “I have a plan”. Meer dan ooit zijn vooraf opgestelde plannen alleen geen garantie voor succes. Een droom ook niet trouwens. Toch zijn er wel stappen die zeker leiden tot positieve en waardevolle veranderingen. Resultaten realiseren is geen exacte wetenschap, volg de stappen van de Magical Mystery Tour, stap in het avontuur van verandering, verbetering en ontwikkeling.

Training

Interim management

Een frisse blik van buiten in combinatie met ervaring uit allerlei disciplines en branches. Dat is een voordeel zijn als je een fundamentele verandering wilt doorvoeren. Wij komen niet alleen die verandering helpen tot stand te brengen, maar we borgen ook het leervermogen in de organisatie zodat je zelf verder kunt blijven verbeteren en vernieuwen.

Training

9-stappenplan

In 9 stappen naar een open, transparant en bestuurbare organisatie. Bottom-up en Top-Down qua invloed bij elkaar brengen om gedragen besluiten te nemen op ieder niveau. Zelfsturende teams organiseren die verantwoordelijkheid nemen omdat het duidelijk is wat hun bijdrage is aan de gemeenschappelijke doelen. Dat leer je in ons “9-stappenplan”.

Met kleine stapjes versnel je het best

Wiebe Glimmerveen