Management & leiderschap

Veranderende tijden vragen om veranderende stijlen van leiderschap en management

Veranderende tijden vragen om veranderende stijlen van leiderschap en management. Net als voor medewerkers is het ook voor managers en leiders noodzakelijk om zichzelf de vraag te stellen: “hoe word ik maximaal effectief?” En dan moet het natuurlijk niet bij die vraag blijven. Ontdek welke eisen in deze tijd gesteld worden aan goed leiderschap en management en hoe jij daaraan kunt voldoen. Dat is niet alleen nodig, maar kan ook geweldig leuk zijn. Met enige moed ga je reflecteren, proberen en leren. Maak de stap naar verantwoord en verantwoordelijk leiderschap. Nieuwe waarden en waarde creëren, dat proces wordt mogelijk gemaakt door dergelijk vernieuwend leiderschap. Bij Echte Resultaten vind je ervaren leiders en managers uit de profit en non-profit sector die jou tijdens trainingen begeleiden en inspireren om jouw ambitie als nieuwe leider of manager waar te maken.

Training

De nieuwe manager

Op allerlei vlakken en op allerlei schaal vinden er transities plaats. Maatschappelijk, sociaal, technisch, economisch, klimatologisch en ga zo maar door. En ook binnen organisaties zie je de behoefte aan fundamentele veranderingen. Hoe ga je als manager daar mee om?

Training

Toekomstgericht leiderschap

Als leider snap je dat de dingen vandaag de dag anders moeten en wil je in je organisatie op waarde en waarden gaan sturen. Dienend leiderschap waardoor meer zelfontplooiing en zelfsturing mogelijk wordt en teams meer presteren door betere samenwerking. Je zoekt een cultuur waarin iedereen kan “TOVEREN”

Training

Team

Als je Echte Resultaten wilt bereiken dan kan je dat nooit alleen. Zeker nu niet meer. Omgevingen en techniek zijn complex en veranderen snel. Meer en meer wordt er samengewerkt. Als iedereen zijn/haar kennis en kunnen inbrengt in een team is er ontzettende veel mogelijk.