Training

Magical mystery tour

Omschrijving van deze training
Simon Sinek had het erover in zijn inspirerende TedX-talk: “I have a dream” was de tekst van ds. Martin Luther King. Hij zei niet: “I have a plan”. Meer dan ooit zijn vooraf opgestelde plannen alleen geen garantie voor succes. Een droom ook niet trouwens. Toch zijn er wel stappen die zeker leiden tot positieve en waardevolle veranderingen. Resultaten realiseren is geen exacte wetenschap, volg de stappen van de Magical Mystery Tour, stap in het avontuur van verandering, verbetering en ontwikkeling. Veranderingen gaan sneller en sneller en situaties worden steeds minder voorspelbaar. Maar als je een gemeenschappelijk verlangen weet te combineren met een lerende verbeteringsaanpak, dan kom je heel ver. Als je bereid bent om verwondering te accepteren en samen met anderen aan te pakken dan kun je het omzetten in concrete realisatie, dan kun je elke verandering aan. Daarbij kan de ontwikkeling van jouw organisatie hand in hand gaan met de ontwikkeling van medewerkers. De Magical Mystery Tour is een breed uitgewerkte aanpak waarbij stapsgewijs die beide ontwikkelingen worden waargemaakt. Ga het avontuur van resultaatverbetering aan op een manier die zorgt voor enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Werkwijze
De training is een combinatie van theorie en praktijk. Aan de hand van eigen praktijk cases stel je leerdoelen op die we met behulp van de Magical Mystery Tour gaan realiseren. Bij deze training heb je in 8 (4×2) dagen de aanpak ervaren en kun je hem in de praktijk brengen. De kosten bedragen € 3.450,- per persoon (arrangementskosten niet inbegrepen). Als verlengstuk van deze training kun je individuele coaching van ervaren managers krijgen om het geleerde verder te integreren in jouw werkzame leven.

Resultaten:

  • Effectieve samenwerking
  • Inzicht in eigen meerwaarde en de manier waarop die zichtbaar en effectief gemaakt kan worden.
  • Enthousiasme en inspiratie om gemeenschappelijke doelen te realiseren
  • Je bent in staat om een gezamenlijk belang te creëren en bijbehorende resultaten te realiseren.
  • Een effectieve, efficiënte en wendbare organisatie die stabiel in kan spelen op veranderingen
  • Sturen op waarde en waarden

Tarief van deze training

€ 3450,- per persoon (exclusief arrangementskosten)

Aanmeldformulier